X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

اشکالات و مسائل شرعی

1384/12/11 ساعت 10:58

 

کاربران گرامی، برای دریافت پاسخ اشکالات و مسائل شرعی خود از مرجع خویش از این شماره ها و نشانی های
اینترنتی استفاده کنید :

شماره تلفن دفتر جمعی از مراجع تقلید

دفتر مقام معظم رهبری .............................  74741-0251
دفتر آیت الله العظمی بهجت ..........................  73-7743271-0251
دفتر آیت الله العظمی تبریزی ........................  7744286-0251
دفتر آیت الله العظمی سیستانی ......................  19-7741415-0251
دفتر آیت الله العظمی شبیری زنجانی ...................  7740321-0251
دفتر آیت الله العظمی صافی ..........................  14-7715511-0251
دفتر آیت الله العظمی فاضل لنکرانی .................  7752752-0251
دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی ..................  15-7743110-0251
دفتر آیت الله العظمی وحید خراسانی .................  7740611-0251
دفنر آیت الله نوری همدانی............................  3137194 _ 021    و    2221137 _ 0511  و  8246736 _ 0811


برای مشاهده متن توضیح المسائل جمعی از مراجع تقلید،در اینترنت،به نشانی http://www.al-shia.com ،
بخش فارسی پایگاه ، قسمت کتابخانه ، بخش احکام
یا به نشانی http://www.shiasearch.com ، بخش فارسی پایگاه ، قسمت دایرکتوری لینک ها ، بخش کتابخانه،
قسمت فقه مراجعه فرمایید.


برای استفتاء از مراجع تقلید ، از طرق اینترنت ، به نشانی http://www.aleshia.com ، قسمت "مراجع،علما"
، بخش استفتاء  مراجعه فرمایید.